cPanel - Admin

Starting from
680,000 đ Monthly
  • Sử dụng tối đa 05 tài khoản
  • Hoạt động trên Cloud VPS
  • Bản quyền cPanel chỉ bán theo tháng

cPanel - Pro

Starting from
939,000 đ Monthly
  • Sử dụng tối đa 30 tài khoản
  • Hoạt động trên Cloud VPS
  • Bản quyền cPanel chỉ bán theo tháng

cPanel - Premier

Starting from
1,399,000 đ Monthly
  • Sử dụng tối đa 100 tài khoản
  • Hoạt động trên Cloud VPS & Server
  • Bản quyền cPanel chỉ bán theo tháng