cPanel - Admin

Bắt đầu từ
587,000 đ 1 tháng
  • Sử dụng tối đa 05 tài khoản
  • Hoạt động trên Cloud VPS
  • Bản quyền cPanel chỉ bán theo tháng

cPanel - Pro

Bắt đầu từ
845,000 đ 1 tháng
  • Sử dụng tối đa 30 tài khoản
  • Hoạt động trên Cloud VPS
  • Bản quyền cPanel chỉ bán theo tháng

cPanel - Premier

Bắt đầu từ
1,268,000 đ 1 tháng
  • Sử dụng tối đa 100 tài khoản
  • Hoạt động trên Cloud VPS & Server
  • Bản quyền cPanel chỉ bán theo tháng