DirectAdmin - Personal

Starting from
55,000 đ Monthly
 • Số lượng tài khoản 01
 • Số lượng tên miền 10
 • Hoạt động trên VPS/Server
 • Thanh toán 12 tháng trở lên

DirectAdmin - Lite

Starting from
440,000 đ Monthly
 • Số lượng tài khoản 10
 • Số lượng tên miền 50
 • Hoạt động trên VPS/Server
 • Thanh toán từng tháng

DirectAdmin - Standard

Starting from
850,000 đ Monthly
 • Số lượng tài khoản
 • Số lượng tên miền
 • Hoạt động trên VPS/Server
 • Thanh toán từng tháng