DirectAdmin - Personal Plus

Bắt đầu từ
123,333 đ 1 tháng
 • Số lượng tài khoản 02
 • Số lượng tên miền 20
 • Hoạt động trên VPS/Server

DirectAdmin - Lite

Bắt đầu từ
440,000 đ 1 tháng
 • Số lượng tài khoản 10
 • Số lượng tên miền 50
 • Hoạt động trên VPS/Server
 • Thanh toán từng tháng

DirectAdmin - Standard

Bắt đầu từ
850,000 đ 1 tháng
 • Số lượng tài khoản
 • Số lượng tên miền
 • Hoạt động trên VPS/Server
 • Thanh toán từng tháng