LiteSpeed - Site Owner

Bắt đầu từ
288,000 đ 1 tháng
 • Tên miền 05
 • Worker (core CPU) 01
 • RAM < 8GB
 • Tích hợp LSCACHE

LiteSpeed - Site Owner Plus

Bắt đầu từ
460,800 đ 1 tháng
 • Tên miền 05
 • Worker (core CPU) 01
 • RAM
 • Tích hợp LSCACHE

LiteSpeed - Web Host Lite

Bắt đầu từ
748,800 đ 1 tháng
 • Tên miền
 • Worker (core CPU) 01
 • RAM < 8GB
 • Tích hợp LSCACHE

LiteSpeed - Web Host Essential

Bắt đầu từ
1,036,800 đ 1 tháng
 • Tên miền
 • Worker (core CPU) 01
 • RAM
 • Tích hợp LSCACHE

LiteSpeed - Web Host Professtional

Bắt đầu từ
1,324,800 đ 1 tháng
 • Tên miền
 • Worker (core CPU) 02
 • RAM
 • Tích hợp LSCACHE