LiteSpeed - Site Owner

Bắt đầu từ
215,417 đ 1 tháng
 • Tên miền 05
 • Worker (core CPU) 01
 • RAM < 8GB
 • Tích hợp LSCACHE

LiteSpeed - Site Owner Plus

Bắt đầu từ
344,667 đ 1 tháng
 • Tên miền 05
 • Worker (core CPU) 01
 • RAM
 • Tích hợp LSCACHE

LiteSpeed - Web Host Lite

Bắt đầu từ
560,000 đ 1 tháng
 • Tên miền
 • Worker (core CPU) 01
 • RAM < 8GB
 • Tích hợp LSCACHE

LiteSpeed - Web Host Essential

Bắt đầu từ
775,417 đ 1 tháng
 • Tên miền
 • Worker (core CPU) 01
 • RAM
 • Tích hợp LSCACHE

LiteSpeed - Web Host Professtional

Bắt đầu từ
990,833 đ 1 tháng
 • Tên miền
 • Worker (core CPU) 02
 • RAM
 • Tích hợp LSCACHE

LiteSpeed - Web Host Enterprise

Bắt đầu từ
1,400,000 đ 1 tháng
 • Tên miền
 • Worker (core CPU) 04
 • RAM
 • Tích hợp LSCACHE

LiteSpeed - Web Host Lite

Bắt đầu từ
1,981,667 đ 1 tháng
 • Tên miền
 • Worker (core CPU) 08
 • RAM
 • Tích hợp LSCACHE