Plesk - Web Admin Edition

Starting from
337,500 đ Monthly
 • Áp dụng cho 10 domains
 • Cài đặt trên VPS

Plesk - Web Pro Edition

Starting from
512,500 đ Monthly
 • Áp dụng cho 30 domains
 • Cài đặt trên VPS & Server

Plesk - Web Host Edition VPS

Starting from
887,500 đ Monthly
 • Không giới hạn domains
 • Cài đặt trên VPS

Plesk - Web Host Edition Server

Starting from
1,462,500 đ Monthly
 • Không giới hạn domains
 • Cài đặt trên Server

Plesk - Web Pro Edition (VPS/Server with CloudLinux)

Starting from
812,500 đ Monthly
 • Áp dụng cho 30 domains
 • Cài đặt trên VPS & Server sử dụng HĐH CloudLinux

Plesk - Web Host Edition (VPS with CloudLinux)

Starting from
1,187,500 đ Monthly
 • Không giới hạn domains
 • Cài đặt trên VPS sử dụng HĐH CloudLinux

Plesk - Web Host Edition (Server with CloudLinux)

Starting from
1,762,500 đ Monthly
 • Không giới hạn domains
 • Cài đặt trên Server sử dụng HĐH CloudLinux