Plesk - Web Admin Edition

Bắt đầu từ
337,500 đ 1 tháng
 • Áp dụng cho 10 domains
 • Cài đặt trên VPS

Plesk - Web Pro Edition

Bắt đầu từ
512,500 đ 1 tháng
 • Áp dụng cho 30 domains
 • Cài đặt trên VPS & Server

Plesk - Web Host Edition VPS

Bắt đầu từ
887,500 đ 1 tháng
 • Không giới hạn domains
 • Cài đặt trên VPS

Plesk - Web Host Edition Server

Bắt đầu từ
1,462,500 đ 1 tháng
 • Không giới hạn domains
 • Cài đặt trên Server

Plesk - Web Pro Edition (VPS/Server with CloudLinux)

Bắt đầu từ
812,500 đ 1 tháng
 • Áp dụng cho 30 domains
 • Cài đặt trên VPS & Server sử dụng HĐH CloudLinux

Plesk - Web Host Edition (VPS with CloudLinux)

Bắt đầu từ
1,187,500 đ 1 tháng
 • Không giới hạn domains
 • Cài đặt trên VPS sử dụng HĐH CloudLinux

Plesk - Web Host Edition (Server with CloudLinux)

Bắt đầu từ
1,762,500 đ 1 tháng
 • Không giới hạn domains
 • Cài đặt trên Server sử dụng HĐH CloudLinux