VPS Giá Rẻ - eCloud 512MB

Bắt đầu từ
51,000 đ 1 tháng
 • Dung lượng 15 GB
 • RAM 512 MB
 • CPU 1 vCPU
 • Địa chỉ IP 01

VPS Giá Rẻ - eCloud 1GB

Bắt đầu từ
102,000 đ 1 tháng
 • Dung lượng 25 GB
 • RAM 1 GB
 • vCPU 1
 • Địa chỉ IP 01

VPS Giá Rẻ - eCloud 2GB

Bắt đầu từ
187,000 đ 1 tháng
 • Dung lượng 40 GB
 • RAM 02 GB
 • CPU 1 vCPU
 • Địa chỉ IP 01

VPS Giá Rẻ - eCloud 4GB

Bắt đầu từ
357,000 đ 1 tháng
 • Dung lượng 60 GB
 • RAM 04 GB
 • CPU 2 vCPU
 • Địa chỉ IP 01

VPS Giá Rẻ - eCloud 6GB

Bắt đầu từ
527,000 đ 1 tháng
 • Dung lượng 80 GB
 • RAM 06 GB
 • CPU 3 vCPU
 • Địa chỉ IP 01

VPS Giá Rẻ - eCloud 8GB

Bắt đầu từ
714,000 đ 1 tháng
 • Dung lượng 100 GB
 • RAM 08 GB
 • CPU 4 vCPU
 • Địa chỉ IP 01

Các tính năng chung

 • HDD Enterprise chuyên dụng
 • Hỗ trợ hệ điều hành CentOS, Ubuntu, Windows Server, Debian, Windows
 • Băng thông không giới hạn