VPS SSD - Cloud 1GB

Starting from
136,000 đ Monthly
 • Dung lượng 15 GB
 • RAM 01 GB
 • CPU 1 vCPU
 • Địa chỉ IP 01

VPS SSD - Cloud 2GB

Starting from
272,000 đ Monthly
 • Dung lượng 30 GB
 • RAM 02 GB
 • CPU 2 vCPU
 • Địa chỉ IP 01

VPS SSD - Cloud 4GB

Starting from
544,000 đ Monthly
 • Dung lượng 60 GB
 • RAM 04 GB
 • CPU 2 vCPU
 • Địa chỉ IP 01

VPS SSD - Cloud 6GB

Starting from
816,000 đ Monthly
 • Dung lượng 90 GB
 • RAM 06 GB
 • CPU 4 vCPU
 • Địa chỉ IP 01

VPS SSD - Cloud 8GB

Starting from
1,088,000 đ Monthly
 • Dung lượng 120 GB
 • RAM 08 GB
 • CPU 4 vCPU
 • Địa chỉ IP 01

VPS SSD - Cloud 12GB

Starting from
1,632,000 đ Monthly
 • Dung lượng 150 GB
 • RAM 12 GB
 • CPU 4 vCPU
 • Địa chỉ IP 01

VPS SSD - Cloud 16GB

Starting from
2,040,000 đ Monthly
 • Dung lượng 180 GB
 • RAM 16 GB
 • CPU 6 vCPU
 • Địa chỉ IP 01

Included With Every Plan

 • Sử dụng ổ cứng SSD Enterprise tốc độ cao
 • Backup dữ liệu định kỳ hàng tuần
 • Băng thông không giới hạn
 • Miễn phí chứng chỉ SSL Let's Encrypt
 • Hệ điều hành CentOS, Ubuntu, Windows, Windows Server, Debian
 • Chuyển dữ liệu miễn phí