Email Business - Gói 2GB * 5 tài khoản

Starting from
33,333 đ Monthly
 • Tổng dung lượng 10 GB
 • Số lượng tài khoản tối đa 5
 • Tuỳ chỉnh dung lượng từng tài khoản

Email Business - Gói 2GB * 10 tài khoản

Starting from
56,667 đ Monthly
 • Tổng dung lượng 20 GB
 • Số lượng tài khoản tối đa 10
 • Tuỳ chỉnh dung lượng từng tài khoản

Email Business - Gói 2GB * 20 tài khoản

Starting from
90,833 đ Monthly
 • Tổng dung lượng 40 GB
 • Số lượng tài khoản tối đa 20
 • Tuỳ chỉnh dung lượng từng tài khoản

Email Business - Gói 2GB * 50 tài khoản

Starting from
154,167 đ Monthly
 • Tổng dung lượng 100 GB
 • Số lượng tài khoản tối đa 50
 • Tuỳ chỉnh dung lượng từng tài khoản

Email Business - Gói 2GB * 100 tài khoản

Starting from
246,667 đ Monthly
 • Tổng dung lượng 200 GB
 • Số lượng tài khoản tối đa 100
 • Tuỳ chỉnh dung lượng từng tài khoản

Email Business - Gói 5GB * 5 tài khoản

Starting from
83,333 đ Monthly
 • Tổng dung lượng 25 GB
 • Số lượng tài khoản tối đa 5
 • Tuỳ chỉnh dung lượng từng tài khoản

Email Business - Gói 5GB * 10 tài khoản

Starting from
141,667 đ Monthly
 • Tổng dung lượng 50 GB
 • Số lượng tài khoản tối đa 10
 • Tuỳ chỉnh dung lượng từng tài khoản

Email Business - Gói 5GB * 20 tài khoản

Starting from
226,667 đ Monthly
 • Tổng dung lượng 100 GB
 • Số lượng tài khoản tối đa 20
 • Tuỳ chỉnh dung lượng từng tài khoản

Email Business - Gói 5GB * 50 tài khoản

Starting from
385,000 đ Monthly
 • Tổng dung lượng 250 GB
 • Số lượng tài khoản tối đa 50
 • Tuỳ chỉnh dung lượng từng tài khoản

Email Business - Gói 5GB * 100 tài khoản

Starting from
616,667 đ Monthly
 • Tổng dung lượng 500 GB
 • Số lượng tài khoản tối đa 100
 • Tuỳ chỉnh dung lượng từng tài khoản

Email Business - Gói 10GB * 5 tài khoản

Starting from
150,000 đ Monthly
 • Tổng dung lượng 50 GB
 • Số lượng tài khoản tối đa 5
 • Tuỳ chỉnh dung lượng từng tài khoản

Email Business - Gói 10GB * 10 tài khoản

Starting from
255,000 đ Monthly
 • Tổng dung lượng 100 GB
 • Số lượng tài khoản tối đa 10
 • Tuỳ chỉnh dung lượng từng tài khoản

Email Business - Gói 10GB * 20 tài khoản

Starting from
408,333 đ Monthly
 • Tổng dung lượng 200 GB
 • Số lượng tài khoản tối đa 20
 • Tuỳ chỉnh dung lượng từng tài khoản

Email Business - Gói 10GB * 50 tài khoản

Starting from
693,333 đ Monthly
 • Tổng dung lượng 500 GB
 • Số lượng tài khoản tối đa 50
 • Tuỳ chỉnh dung lượng từng tài khoản

Email Business - Gói 10GB * 100 tài khoản

Starting from
1,110,000 đ Monthly
 • Tổng dung lượng 1000 GB
 • Số lượng tài khoản tối đa 100
 • Tuỳ chỉnh dung lượng từng tài khoản

Email Business - Gói 15GB * 5 tài khoản

Starting from
212,500 đ Monthly
 • Tổng dung lượng 75 GB
 • Số lượng tài khoản tối đa 5
 • Tuỳ chỉnh dung lượng từng tài khoản

Email Business - Gói 15GB * 10 tài khoản

Starting from
361,250 đ Monthly
 • Tổng dung lượng 150 GB
 • Số lượng tài khoản tối đa 10
 • Tuỳ chỉnh dung lượng từng tài khoản

Email Business - Gói 15GB * 20 tài khoản

Starting from
578,333 đ Monthly
 • Tổng dung lượng 300 GB
 • Số lượng tài khoản tối đa 20
 • Tuỳ chỉnh dung lượng từng tài khoản

Email Business - Gói 15GB * 50 tài khoản

Starting from
982,500 đ Monthly
 • Tổng dung lượng 750 GB
 • Số lượng tài khoản tối đa 50
 • Tuỳ chỉnh dung lượng từng tài khoản

Email Business - Gói 15GB * 100 tài khoản

Starting from
1,572,500 đ Monthly
 • Tổng dung lượng 1500 GB
 • Số lượng tài khoản tối đa 100
 • Tuỳ chỉnh dung lượng từng tài khoản

Included With Every Plan

 • Chuyển dữ liệu mail miễn phí
 • Có thể tuỳ chỉnh dung lượng cho từng tài khoản
 • Dữ liệu email được backup hàng ngày
 • Giao diện webmail SmarterMail
 • Tuỳ chỉnh Logo trên webmail
 • Hỗ trợ Domain Alias
 • Hỗ trợ User Alias
 • Hỗ trợ Catch-all
 • Tạo Mailing list
 • Xem thống kê sử dụng