GW - Business Standard

Bắt đầu từ
280,000 đ 1 tháng
 • Dung lượng 2TB GB/ user
 • 20 user đầu tiên 225,000đ/user/tháng
 • Từ 21 user trở lên 280,000đ/user/tháng
 • Gmail dành cho doanh nghiệp
 • Bộ ứng dụng văn phòng
 • Họp video lên đến 150 người
 • Có thể đăng ký tối đa cho 300 user

GW - Business Plus

Bắt đầu từ
449,000 đ 1 tháng
 • Dung lượng 5TB GB/ user
 • Gmail dành cho doanh nghiệp
 • Tính năng eDiscovery cao cấp
 • Tính năng ghi âm cho cuộc họp video
 • Tình năng Vault và quản lý thiết bị
 • Họp video lên đến 500 người
 • Có thể đăng ký tối đa cho 300 user

Các tính năng chung

 • Email tên miền với giao diện Gmail
 • Lưu trữ đám mây với Google Drive
 • Đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động
 • Ứng dụng trên các thiết bị di động thông minh
 • Họp video hội nghị trực tuyến
 • Có thể đăng ký tối đa cho 300 user