Hosting Windows - WLite

Bắt đầu từ
21,165 đ 1 tháng
 • Dung lượng 500 MB
 • Website 01
 • Băng thông 30 GB

Hosting Windows - WPremium

Bắt đầu từ
107,950 đ 1 tháng
 • Dung lượng 03 GB
 • Website 06
 • Băng thông

Hosting Windows - WAdvanced

Bắt đầu từ
252,450 đ 1 tháng
 • Dung lượng 10 GB
 • Website 08
 • Băng thông

Các tính năng chung

 • Miễn phí chuyển dữ liệu
 • Backup hàng ngày
 • Sử dụng SSD Enterprise tốc độ cao
 • Phần mềm quản trị Plesk
 • Miễn phí chứng chỉ SSL Let's Encrypt