Hosting Windows - WLite

Starting from
21,165 đ Monthly
 • Dung lượng 500 MB
 • Website 01
 • Băng thông 30 GB

Hosting Windows - WPremium

Starting from
107,950 đ Monthly
 • Dung lượng 03 GB
 • Website 06
 • Băng thông

Hosting Windows - WAdvanced

Starting from
252,450 đ Monthly
 • Dung lượng 10 GB
 • Website 08
 • Băng thông

Included With Every Plan

 • Miễn phí chuyển dữ liệu
 • Backup hàng ngày
 • Sử dụng SSD Enterprise tốc độ cao
 • Phần mềm quản trị Plesk
 • Miễn phí chứng chỉ SSL Let's Encrypt