(Old) - Cloud VPS SSD

(Old) - Cloud VPS SSD

Cloud VPS SSD - Cloud-512MB

 • 10 GB Dung lượng
 • 512 MB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • 1 vCPU CPU
 • 01 Địa chỉ IP
 • CentOS 6.5 64bit Cài sẵn hệ điều hành
Cloud VPS SSD - Cloud-1GB • 15 GB Dung lượng
 • 01 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • 1 vCPU CPU
 • 01 Địa chỉ IP
Cloud VPS SSD - Cloud-2GB • 30 GB Dung lượng
 • 02 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • 2 vCPU CPU
 • 01 Địa chỉ IP
Cloud VPS SSD - Cloud-4GB • 60 GB Dung lượng
 • 04 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • 2 vCPU CPU
 • 01 Địa chỉ IP
Cloud VPS SSD - Cloud-6GB • 90 GB Dung lượng
 • 06 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • 4 vCPU CPU
 • 02 Địa chỉ IP
Cloud VPS SSD - Cloud-8GB • 120 GB Dung lượng
 • 08 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • 4 vCPU CPU
 • 02 Địa chỉ IP
Cloud VPS SSD - Cloud-12GB • 150 GB Dung lượng
 • 12 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • 4 vCPU CPU
 • 02 Địa chỉ IP
Cloud VPS SSD - Cloud-16GB • 180 GB Dung lượng
 • 16 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
 • 6 vCPU CPU
 • 02 Địa chỉ IP