Quản trị Cơ bản

Bắt đầu từ
449,167 đ 1 tháng
 • Áp dụng cho Cloud VPS
 • Số lượng website 2 website/ 1VM
 • Tối ưu hệ thống Không
 • Giám sát hệ thống Cơ bản
 • Thiết lập bảo mật Cơ bản
 • Quản trị tầng ứng dụng VPS

Quản trị Tiêu chuẩn

Bắt đầu từ
809,167 đ 1 tháng
 • Áp dụng cho Cloud VPS/ Server
 • Số lượng website 5 website/ 1VM
 • Tối ưu hệ thống nâng cao
 • Giám sát hệ thống nâng cao
 • Thiết lập bảo mật nâng cao
 • Quản trị tầng ứng dụng VPS/ Server

Quản trị Nâng cao

Bắt đầu từ
1,619,167 đ 1 tháng
 • Áp dụng cho Cloud VPS/ Server
 • Số lượng website 10 website/ 1VM
 • Tối ưu hệ thống nâng cao
 • Giám sát hệ thống nâng cao
 • Thiết lập bảo mật cao cấp
 • Quản trị tầng ứng dụng và phần cứng