Sectigo Positive SSL

Bắt đầu từ
14,583 đ 1 tháng
 • Chứng thực DV
 • Số domain bảo mật 01
 • Sub-domain không hỗ trợ
 • Không hỗ trợ SAN
 • Phí triển khai Miễn phí
 • Bảo hiểm $10.000
 • Hiển thị kết nối an toàn

Sectigo PositiveSSL Wildcard

Bắt đầu từ
179,167 đ 1 tháng
 • Chứng thực DV
 • Số domain bảo mật 01
 • Sub-domain không giới hạn
 • Không hỗ trợ SAN
 • Phí triển khai Miễn phí
 • Bảo hiểm $10.000
 • Hiển thị kết nối an toàn

Sectigo Positive EV SSL

Bắt đầu từ
162,500 đ 1 tháng
800,000 Phí cài đặt
 • Chứng thực EV
 • Số domain bảo mật 01
 • Sub-domain không hỗ trợ
 • Không hỗ trợ SAN
 • Phí triển khai 800,000đ
 • Bảo hiểm $1.000.000
 • Hiển thị kết nối an toàn

Sectigo PositiveSSL Multi-Domain

Bắt đầu từ
125,000 đ 1 tháng
 • Chứng thực DV
 • Số domain bảo mật 03
 • Sub-domain không hỗ trợ
 • Có hỗ trợ SAN
 • Phí triển khai Miễn phí
 • Phí SAN 1,180,000 đ/SAN
 • Bảo hiểm $50.000
 • Hiển thị kết nối an toàn

Sectigo EV SSL

Bắt đầu từ
200,000 đ 1 tháng
800,000 Phí cài đặt
 • Chứng thực EV
 • Số domain bảo mật 01
 • Sub-domain không hỗ trợ
 • Không hỗ trợ SAN
 • Phí triển khai 800,000đ
 • Bảo hiểm $1.750.000
 • Hiển thị kết nối an toàn

Sectigo Premium SSL Wildcard

Bắt đầu từ
425,000 đ 1 tháng
 • Chứng thực DV
 • Số domain bảo mật 01
 • Sub-domain không giới hạn
 • Không hỗ trợ SAN
 • Phí triển khai Miễn phí
 • Bảo hiểm $10.000
 • Hiển thị kết nối an toàn