Zoho Mail Lite 5GB

Bắt đầu từ
24,000 đ 1 tháng
 • Dung lượng 5 GB/ 1 tài khoản
 • Thêm nhiều tên miền
 • Giao thức kết nối IMAP/POP
 • Hỗ trợ Exchange Activesync
 • Ứng dụng cho iOS và Android

Zoho Mail 10GB

Bắt đầu từ
30,000 đ 1 tháng
 • Dung lượng 10 GB/ 1 tài khoản
 • Thêm nhiều tên miền
 • Giao thức kết nối IMAP/POP
 • Hỗ trợ Exchange Activesync
 • Ứng dụng cho iOS và Android

Zoho Mail Premium 50GB

Bắt đầu từ
96,000 đ 1 tháng
 • Dung lượng 50 GB/ 1 tài khoản
 • Bao gồm tính năng gói Mail Lite+
 • Tập tin đính kèm lớn hơn
 • Khôi phục và sao lưu email
 • Tăng cường bảo mật email với S-MIME
 • Hỗ trợ eDiscovery Mail

Zoho Workplace Standard

Bắt đầu từ
72,000 đ 1 tháng
 • Dung lượng 30 GB/ 1 tài khoản
 • WorkDrive 10 GB/ 1 tài khoản
 • Zoho Mail
 • Zoho WorkDrive
 • Zoho Office Suite
 • Zoho Cliq
 • Zoho Meeting

Zoho Workplace Professional

Bắt đầu từ
144,000 đ 1 tháng
 • Dung lượng 100 GB/ 1 tài khoản
 • WorkDrive 100 GB/ 1 tài khoản
 • Zoho Mail
 • Zoho WorkDrive
 • Zoho Office Suite
 • Zoho Cliq
 • Zoho Meeting

Các tính năng chung

 • Chuyển dữ liệu mail miễn phí
 • Thêm được nhiều tên miền vào tài khoản
 • Giao thức kết nối IMAP/POP
 • Hỗ trợ Exchange Activesync
 • Ứng dụng cho iOS và Android